Werkwijze

Psychosociale therapie en counseling is mensenwerk. Ieder mens heeft andere behoeften bij een probleem, ontstaan door een situatie of gebeurtenis. Dat vraagt om flexibiliteit van mij als therapeut en counselor. Daarom maak ik gebruik van verschillende methodieken om jou zo goed mogelijk te ondersteunen bij een zinvoller, makkelijker of dragelijker leven.

Aantal sessies

Ieder mens is verschillend, dus ook het aantal sessies wat nodig is. Waar de één drie tot vijf sessies nodig heeft, kan een ander er acht tot tien nodig hebben. Iedereen heeft zijn of haar eigen tijd voor verandering, groei of inzicht in het leven nodig. Alles gaat samen in overleg. Kortom mijn werkwijze is maatwerk, met elkaar stemmen wij af wat nodig is voor de juiste ondersteuning voor jou.

Beroepsregistratie

Ik ben met praktijk In Contact aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en de Association for Contextual Behavioural Science, Nederlandstalig Chapter (ACBS BeNe). Hiermee voldoe ik met praktijk In Contact aan de kwaliteitseisen, om die te behouden volg ik de benodigde bij- en nascholingen. Daarnaast voldoe ik met praktijk In Contact aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

praktijk In Contact hanteert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.